„The Warsaw Walk” is a captivating fashion film captured during a one-of-a-kind performance on the nights streets of Warsaw. The film follows eight models from the Pinokio Models agency as they embark on an adventure, traversing the heart of the city towards the tranquil banks of the Vistula River.
The film, created in collaboration with Vogue Czechoslovakia, presents a vision of fashion, spontaneity, and the raw essence of the city at night. As the models’ radiant energy and impeccable styles illuminate the darkened streets, a surreal sense of connection begins to emerge, transcending conventional fashion shows and merging the worlds of art and everyday life.
„The Warsaw Walk” captures the ephemeral nature of this extraordinary event, preserving the memories and emotions shared by those fortunate enough to witness this exclusive display of beauty and grace. From late-night partygoers returning home to dedicated morning shift workers, and curious policemen, the show unfolds before an eclectic mix of spectators. The natural sounds of the night city and the footsteps of the models were used by the fantastic musician Baasch to create this amazing ambient music that we hear in the background.

„The Warsaw Walk” to porywający film o modzie uchwycony podczas jedynego w swoim rodzaju performansu na nocnych ulicach Warszawy. Film śledzi losy ośmiu modelek i modeli z agencji Pinokio Models, które wyruszają w przygodę przemierzając serce miasta w stronę spokojnych brzegów Wisły.
Film, powstały we współpracy z Vogue Czechoslovakia, przedstawia wizję mody, spontaniczności i surowej esencji miasta nocą. Gdy promienna energia i stylizacje modelek i modeli rozświetlają ciemne ulice, zaczyna wyłaniać się surrealistyczne poczucie połączenia, wykraczające poza konwencjonalne pokazy mody i łączące świat sztuki i życia codziennego.
„The Warsaw Walk” oddaje efemeryczny charakter tego niezwykłego wydarzenia, zachowując wspomnienia i emocje, jakie towarzyszyły tym, którzy mieli szczęście być świadkami tego ekskluzywnego pokazu piękna i wdzięku. Od imprezowiczów wracających do domu do późnych godzin nocnych, po oddanych pracowników porannych zmian i zaciekawionych policjantów – przedstawienie rozgrywa się przed eklektyczną mieszanką widzów. Naturalne dźwięki nocnego miasta, kroki modeli posłużyły fantastycznemu muzykowi Baasch do stworzenia tej niesamowitej ambientowej muzyki, którą słyszymy w tle.

models Misia, Filip P, Jan, Julek, Ernest, Helena, Oliwia, Kacper / PINOKIO MODELS
director Wojciech Tubaja
cinematography Konrad Miklaszewski
camera operators Konrad Miklaszewski, Mateusz Hernik
focus puller Szymon Jarząbek
camera & gimbal assistant Krzysztof Solich
photographer Karolina Golis
stylist Radosław Bagiński
make-up & hair Aleksandra Kułak
editor Krysztof Fischer / EDITORS
colorist Dominik Deras / VEIN Postproduction
music Baasch
producer Martyna Fiebig

special thanks
Kinga Klimczak, Remigiusz Przełożny, Little Beast, Gosia Baczyńska, MMC Studio, VEIN Postproduction

Exclusive for Vogue.cz