Vesuvius

We are going for a trip to Mount Vesuvius accompanied by Japanese actress Tomoko Hayakawa. This is the first meeting with the volcano for both her and ourselves. And a compelling trail which begs to be followed. Before coming to Naples, Tomoko visits Warsaw for a few days to prepare for the part of the Japanese tourist and art historian who takes a solitary tour of Europe. The character she portrays ponders over her life and profession (i.e. the value of art). As part of her spiritual pilgrimage, she walks atop of the most famous European volcano, a symbol of might and downfall of the Roman civilization and a place far removed from her home country and culture. Unwittingly, she also plays an important role for Katarzyna, a simultaneous interpreter vacationing in Naples with her lover. Their paths cross. Tomoko Hayakama made meticulous preparations to play the role. She read extensively on the history of Pompei, and covered Camus’s ‚Myth of Sisyphus’ and Aeschylus’s ‚Prometheus Bound’. She takes us on a tour of the volcano “squeezed” between two films: ‚2903’ (shot in 2014 in Tokyo) and ‚Careful with the sun’ (shot in 2015 in Naples). On our way to the crater, she recounts a story in her mother tongue, with which none among the crew are familiar. She is our guide – we follow her and yet do not know what she is talking about. She may be playing a part. It seems to us we are witnessing a most intimate moment. She laughs, and then cries. We do not know to whom these emotions belong. At times she stumbles and chats up with tourists, runs up to them and smiles. Is she asking for help? Is she joking around?

​Wezuwiusz

Wraz z Tomoko Hayakawa, japońską aktorką, wybieramy się na wędrówkę po Wezuwiuszu. Jest to jej i nasze pierwsze spotkanie z tym wulkanem. Z drogą, którą trzeba przejść. Przed pobytem w Neapolu Tomoko przyjeżdża na kilka dni do Warszawy, aby przygotować się do roli turystki – japońskiej historyczki sztuki, która samotnie rusza do Europy. Bohaterka, którą ma zagrać, zadaje sobie pytania dotyczące swojego życia i uprawianego zawodu (wartości samej sztuki). Jako cel swojej duchowej pielgrzymki wybiera najbardziej znany europejski wulkan – jednocześnie symbol potęgi i upadku rzymskiej cywilizacji, miejsce oddalone od jej domu rodzinnego i kultury, w której się wychowała. Nieświadomie odgrywa również znaczącą rolę w życiu Katarzyny – tłumaczki symultanicznej, która spędza urlop ze swoim kochankiem w Neapolu. Ich drogi się krzyżują. Tomoko Hayakawa to aktorka, skrupulatnie przygotowana do roli, zapoznana z historią Pompejów i Herkulanum, po lekturze „Mitu Syzyfa” Camusa i „Prometeusza w okowach” Ajschylosa. Oprowadza nas po wulkanie, „włożona” pomiędzy dwa filmy: zrealizowany jesienią 2014 roku w Tokio „2903” oraz realizowany wiosną 2015 roku w Neapolu „Trzeba uważać na słońce”. W czasie drogi na krater wulkanu opowiada coś w swoim ojczystym języku, którego nikt z ekipy nie zna. Oprowadza nas, idziemy za nią, ale nie wiemy, o czym mówi. Nie wiemy, czy odgrywa którąś z ról. Zdaje nam się, że towarzyszymy jej w jakiejś najbardziej intymnej chwili. Śmieje się, potem płacze. Nie wiemy czyje to emocje. Czasem potyka się, zaczepia turystów, podbiega i uśmiecha się do nich. Prosi o pomoc? Żartuje?

ベスビオ

日本人女優早川知子とともにベスビオ山を訪れる。我々にとっても、彼女にとってもベスビオ山に登るのははじめてのこと。ナポリに到着する前に、知子は数日間ワルシャワを訪れる。たった1人で欧州を訪れ観光する美術史家の役の準備をするためだった。知子の作り出す役は、彼女自身、そして美術史家という職業について(アートの価値とは、など)思案する。この精神的な巡礼の一環として、彼女はヨーロッパで最も有名な火山に登ります。ベスビオ山はローマ文明の隆盛と没落のシンボルであり、彼女の国と文化から遠くは慣れた場所。知らずに、美術史家の存在は愛人と一緒にナポリを訪れている同時通訳者のKatarzynaにとっても重要な役割を担うことになる。彼らの人生は旅先で交差する。早川知子はこの役を演じるために綿密な準備を行った。彼女はポンペイについての歴史書を読みあさり、カミュの『シーシュポスの対話』、アイスキュロスの「縛られたプロメテウス」なども読んだ。早川知子は『2903(2014年、東京で撮影)』『Careful with the Sun(2015年、ナポリで撮影)』と二つの映画の間で我々をベスビオ山へといざなう。 我々が山頂に到着するまで、彼女はガイドとなり、撮影スタッフの誰も理解しない、彼女の母語である日本語で語ります。カメラは知子を追いますが、撮影スタッフは彼女が何を話しているかわかりません。彼女は役を演じているのかもしれない、あるいは彼女自身なのかもしれない。我々はとても親密な瞬間を目撃することになります。彼女は笑い、そして泣く。しかし我々にはこの感情が誰のものなのかわかりません。彼女が口ごもり、観光客たちに話しかけ、駆け寄り笑顔を見せる時、彼女は助けを求めているのか?冗談を言っているだけなのか?

The project has been realized within MŁODA POLSKA 2015 scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland. / Projekt realizowany w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego MŁODA POLSKA 2015.

script & directing WOJCIECH TUBAJA 

in the main role TOMOKO HAYAKAWA
production WOJCIECH TUBAJA

co-producer JAKUB FIEBIG
cinematography MIKOŁAJ SYGUDA 
editing WOJCIECH TUBAJA
script supervisor & assistant director MARTA KONARZEWSKA
artistic custody ALEKSANDRA URBAŃSKA
steadicam operator SIMONE LUCARELLI
focus puller & camera assistant MICHAŁ WROŃSKI
production manager EWA PSZCZOŁOWSKA
hair stylist & make-up artist KAJA KROSNOWSKA
costume designer MONIKA KĘDZIORA
music WOJTEK URBAŃSKI

dialog TOMOKO HAYAKAWA, RYUICHI ISOZAKI

short film, 2016