Portrait

„Portrait” is a mesmerizing, oneiric short film that delves into the mind of a gay protagonist as he navigates through a surreal and introspective journey over the course of one night in a hotel.
Set in a mysterious hotel, our hero finds himself strolling through its timeless corridors, each room representing a fragment of his past relationships and encounters. As the night unfolds, he encounters familiar faces and pivotal figures from his life, each serving as a haunting reminder of his experiences and emotions.
Dissolving the boundaries between reality and memory, the film reflects the protagonist’s inner turmoil and self-exploration. As he walks between the doors, the characters from his past reappear with vivid intensity, mirroring his hopes, fears, and desires. Sensual, poignant, and dreamlike, „Portrait” encapsulates the ever-evolving nature of personal relationships and the constant struggle for self-acceptance.
Throughout this enigmatic journey, the hero encounters a myriad of personalities: former lovers, friends, and even strangers who left a lasting mark on his life. Each encounter brings forth intricate emotional threads and different psychological states, representing the complexities of human connections and the multifaceted nature of identity.
However, despite the constant allure of these memories and encounters, the hero gradually realizes that this labyrinthine hotel represents an escape within himself. With each room explored, he yearns to find solace and closure, yet ultimately learns that he must confront his own inner demons and find acceptance within himself first.
„Portrait” is a visual symphony of emotions, weaving together threads of love, loss, desire, and self-discovery. This introspective short film provides an immersive and unforgettable experience that invites viewers to ponder the universal struggles of self-acceptance and the irresistible allure of the past.

Portret

„Portret” to hipnotyzujący, oniryczny film krótkometrażowy, który zagłębia się w umysł gejowskiego bohatera podczas surrealistycznej i introspekcyjnej podróży podczas jednej nocy w hotelu.
Akcja rozgrywa się w tajemniczym hotelu, a nasz bohater przechadza się po ponadczasowych korytarzach, a każdy pokój reprezentuje fragment jego przeszłych związków i spotkań. Gdy zapada noc, spotyka znajome twarze i kluczowe postacie ze swojego życia, a każda z nich służy jako nawiedzające przypomnienie jego doświadczeń i emocji.
Zacierając granice pomiędzy rzeczywistością a pamięcią, film odzwierciedla wewnętrzne niepokoje i eksplorację bohatera. Kiedy przechodzi między drzwiami, postacie z jego przeszłości pojawiają się ponownie z żywą intensywnością, odzwierciedlając jego nadzieje, lęki i pragnienia. Zmysłowy, przejmujący i oniryczny „Portret” oddaje stale ewoluującą naturę relacji osobistych i ciągłą walkę o samoakceptację.
Podczas tej zagadkowej podróży bohater spotyka niezliczone osobowości: byłych kochanków, przyjaciół, a nawet nieznajomych, którzy pozostawili trwały ślad w jego życiu. Każde spotkanie ujawnia zawiłe wątki emocjonalne i różne stany psychiczne, reprezentując złożoność relacji międzyludzkich i wieloaspektową naturę tożsamości.
Jednak pomimo nieustannego uroku tych wspomnień i spotkań, bohater stopniowo zdaje sobie sprawę, że ten labiryntowy hotel stanowi ucieczkę w jego głąb. Zgłębiając każdy pokój, pragnie znaleźć ukojenie i zamknięcie, ale ostatecznie dowiaduje się, że musi najpierw stawić czoła swoim wewnętrznym demonom i znaleźć akceptację w sobie.
„Portret” to wizualna symfonia emocji, splatająca wątki miłości, straty, pożądania i samopoznania. Ten introspektywny film krótkometrażowy zapewnia wciągające i niezapomniane wrażenia, które zachęcają widzów do zastanowienia się nad powszechnymi zmaganiami o samoakceptację i nieodpartym urokiem przeszłości.

script & directing WOJCIECH TUBAJA

starring BARTEK FIRLET,MARCIN TYROL, ALEKSANDRA BOŻEK, MACIEJ NAWROCKI, KLARA BIELAWKA, JUSTYNA WASILEWSKA, JACEK PONIEDZIAŁEK, MAGDALENA SCHEJBAL, EWA KASPRZYK, KAMIL PRZYSTAŁ

cinematography JAREK DĄBROWSKI, KONRAD WASILEWSKI, TOBIASZ CZOŁPIŃSKI
assistant director & editing ELWIRA NOWICKA
artistic custody ALEKSANDRA URBAŃSKA
production manager JAKUB FIEBIG
color correction DOMINIK DERAS
sound editing OLGA PASTERNAK
hair stylist & make-up artist SYLWIA SMUNIEWSKA
special effects KRZYSZTOF JĘKOT
music DARIUSZ PRZYBYLSKI

production InfiniteARTS Productions JAKUB FIEBIG
co-production Badi Badi / OKO Marcin Jacien
sponsors Zielony pomidor / Luks Film / Simpleframe
partners MX35 / TPS Film Studio / JJ / Panato

short film (26 min), 2014